Version 1

  Początkowe tłumaczenie / Polish translation
  wersja do edycji / version for editing
  wersja z dnia 07-05-2010 r.

   

  Plik z polską wersją językową CustomLabels_pl.properties umieszczamy w katalogu <WebHelpDesk> conf --> labels
  Restartujemy serwer Stop Web Help Desk a później Start Web Help Desk

   

  Sposób tłumaczenia

   

  Sposób pierwszy tłumaczenia:
  Edytujemy plik CustomLabels_pl.properties w lokalizacji <WebHelpDesk> conf --> labels
  Zamiast polskich znaków stosujemy kodowanie java. Czyli zamiast np. ą wpisujemy \u0105
  # Polskei znaki w java
  # ą - \u0105 polskie a,
  # ć - \u0107 polskie c'
  # ę - \u0119 polskie e,
  # ł - \u0142 polskie l/
  # ń - \u0144 polskie n'
  # ó - \u00f3 polskie o'
  # ś - \u015b polskie s'
  # ź - \u017a polskie z'
  # ż - \u017c polskie z.

   

  Sposób drugi tłumaczenia:
  UWAGA nie zawsze prawidłowo wprowadza polskie znaki
  1. Plik CustomLabels_pl.properties.orig (kodowanie UTF-8) jest to plik w którym wpisujemy polskie tłumaczenie
  2. Ze względu że aplikacja korzysta z Java'y trzeba przekonwerować plik. Wchodzimy za pomocą DOS (wiersza poleceń) do katalogu <WebHelpDesk>/bin/
  3. Wpisujemy komendę w cmd.exe:
  native2ascii -encoding "UTF8" CustomLabels_pl.properties.orig CustomLabels_pl.properties
  4. Utworzy się plik CustomLabels_pl.properties, który kopiujemy do <WebHelpDesk> conf --> labels
  5. Restartujemy serwer Stop Web Help Desk a później Start Web Help Desk

   

  Przy zakładkach niektóre słowa wyświetlają się nie do końca wynika to z tego, że angielskie wyrazy są krótsze a polskie dłuższe np. można to zobaczyć przy buttonie Wiadomości
  W pliku whdStyles.css znajdującym się w lokalizacji <WebHelpDesk> bin --> webapps --> helpdesk --> css można zwiększyć szerokość etykiet
  będzie to linia linia 269 zmieniamy width z 50px na 60px

   

  .menubarButtonLabel 
  width: 60px;

   

  Sprawdzić to można pluginem Firebug dla Firefoxa

   

  -- Moved from original WHD forums